สัญลักษณ์โลโก้

สีประจำวิทยาลัย

สีฟ้า        หมายถึง       ความรู้ที่สามารถศึกษาได้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุด
สีขาว       หมายถึง       ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
สีฟ้า-สีขาว หมายความว่า นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ เปี่ยมด้วยทักษะ ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ชวนชมงามช่อนี้        เรืองรอง
ผลิกิ่งใบชวนมอง       ยิ่งล้ำ
สะพรั่งดั่งทาทอง       ยามรุ่ง อรุณเอย
เสริมส่งคุณภาพล้ำ    คู่ด้วยคุณธรรม